בעת משבר מים גדול ברמה ארצית, הרשויות יתמקדו באספקת מים לבני אדם בלבד. במפגשים רבים בין רשויות החירום לבין רשויות הביטחון במועצות האזוריות הובהר באופן חד משמעי שעל מגדלי בעלי החיים להצטייד במאגרי מים אשר יספיקו לפחות ל – 3 ימים.

 

החל מ – 2014 הוכנס סעיף "מאגרי מים בחירום לרפתות" לתוך הסכם המים, כך שחקלאי שיתקין מיכל ומערכת מים יקבל מענק של 80% (קיבוצים) או הסכם לוקר (מושבים).

 

חברת Upgrade Solutions אושרה ע"י וועדה משותפת של משרד החקלאות, מועצת החלב, מנהל המים ומשרד הבריאות לספק את הפתרון לרפתות ולמשק החי.

 

הפתרון כולל מיכל עם כיסוי מתכת, מערכת מים "על הקו" כך שהמים יוחלפו עד כל 6 ימים. חישוב נפח האגירה הוא עפ"י 400 ליטר לחולבת.

הפתרון מותאם לשטח ולצרכי הלקוח.